Cyber Klub Seniora

Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” realizuje  projekt grantowy pod nazwą „Cyber Klub Seniora”

Cyber Klub Seniora

Cyber Klub Seniora jest realizowany w ramach  projektu  „Ścieżki Współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, realizowanego  przez Fundację Fundusz Współpracy (FFW) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 4a, 00-444 Warszawa, realizowanego  w Osi Priorytetowej IV Innowacje społecznej i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Model Cyber Klubu Seniora – książka ściągnij

Model Cyber Klubu Seniora

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie włączenia społecznego 50 seniorów zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie modelu Cyber Klubu Seniora na podstawie współpracy ponadnarodowej w okresie realizacji projektu

Partnerzy

Partnerem  ponadnarodowym  projektu jest  francuska organizacja pozarządowa E-Seniors, Initiation Des Seniors Aux Ntic Association Cite Phalsbourg 19, 75011, Paris

http://www.e-seniors.asso.fr

Partnerem krajowym jest:

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji “Pomost” ul.Park Chopina 4 66-200 Świebodzin www.naszpomost.pl stowarzyszeniepomost@onet.pl